diagnostyka radiologiczna

Gabinet jest wyposażony w cyfrowy aparat rentgenowski MINRAY z radiowizjografią do zdjęć wewnątrzustnych( pojedynczych zębów).

Metoda radiowizjografii nie wymaga tak dużych dawek promieniowania jak radiografia konwencjonalna( redukcja o około 90%).

Czas ekspozycji jest zmniejszony 10-15 krotnie, a uzyskany obraz zęba jest bardzo wysokiej jakości.

Aparat rentgenowski